HARMANS COOKIE-UTLÅTANDE

Detta utlåtande reviderades senast den 3 july 2020.

Harman International Industries Inc (hädanefter kallat Harman) använder sig av cookies och liknande teknik (kort sagt "cookies") på JBL-webbplatsen. Cookies är små textfiler som automatiskt kan lagras på eller läsas från din enhet (inklusive dator, surfplatta eller smartphone) när du besöker en webbplats. Detta görs via enhetens webbläsare. Den information som kan överföras av en cookie, när det gäller användningen av vår webbplats, kan överföras till Harmans egna säkra servrar eller till tredje parts servrar.

Vi, såväl som tredje parter, använder cookies på JBL-webbplatsen för följande ändamål:

 • Rent tekniska och funktionella cookies: för att se till att vår webbplats fungerar korrekt. Dessa cookies säkerställer att specifika funktioner på vår webbplats fungerar och gör att webbplatsen kommer ihåg dina preferenser. Till exempel kan dessa cookies användas för att korrekt visa teckensnitt, eller för att komma ihåg ett valt filter.
 • Analys-cookies: för att klargöra hur vår webbplats fungerar och för att ge oss information om din användning av webbplatsen. Till exempel vilka sidor du besöker mest. Vi använder denna information för att ytterligare förbättra vår webbplats.
 • Annons-cookies: för att hjälpa oss och tredje part att göra vår webbplats och (externt placerade) annonser mer relevanta för dig, genom att anpassa dem utifrån dina intressen och senaste aktiviteter i din webbläsare.

Dessa cookies kan samla in följande personuppgifter:

 • IP-adress
 • Cookie-ID
 • Webbplats och klickbeteende
 • Hänvisande URL

När du besöker vår webbplats för första gången visar vi ett meddelande som förklarar vår användning av cookies. Vi ber om ditt samtycke för användning av analys- och annons-cookies. .

Dennatabell anger vilka cookies vi kan komma att använda.

Vi har sett till att all behandling av dina personuppgifter utanför Europeiska unionen endast sker när lämpliga skyddsåtgärder har trätt i kraft. Vi har dock inte fullständig kontroll över vad dessa tredje parter gör med den information som samlas in via cookies. De kan, till exempel, behöva lämna informationen till en tredje part på grund av en rättslig skyldighet.

Inaktivera och/eller ta bort cookies
Du kan förhindra att cookies placeras genom att justera inställningarna i din webbläsare (se din webbläsares hjälp-funktion för att få veta hur du gör detta). Tänk på att om du inaktiverar cookies kommer det att påverka funktionaliteten hos denna och många andra webbplatser som du besöker. Att inaktivera cookies kan också resultera i en viss begränsning av funktionalitet och vissa funktioner på vår webbplats. Därför rekommenderas du att inte generellt inaktivera cookies.

De flesta cookies har också ett utgångsdatum. Det innebär att de automatiskt upphör att gälla efter en viss period och då inte längre registrerar några uppgifter om ditt besök på webbplatsen. Ett annat alternativ är att manuellt ta bort cookies före utgångsdatum. Se bruksanvisningen för din webbläsare för att göra detta.

Knappar för sociala medier
Vår webbsida innehåller knappar för sociala medier som Facebook, Pinterest, Twitter, Instagram och YouTube. Med hjälp av dessa knappar kan du visa intresse för våra produkter och tjänster på respektive sociala medier-sidor, genom att dela vår sida, med ditt eget konto. Besökarna på din personliga sociala medier-sida kommer då att se detta. När du klickar på en knapp för sociala medier kan respektive tjänst placera en eller flera cookies för att identifiera dig. Sekretesspolicyn för dessa tjänster gäller användningen av dessa plattformar för sociala medier, se länkarna ovan.

Ändringar i vår användning av cookies
Vi kan regelbundet ändra användningen av cookies på vår webbplats. Observera datumet högst upp i detta utlåtande för den senaste versionen och kontrollera regelbundet om det finns uppdateringar. Vi kommer att (återigen) be dig om ditt samtycke för att placera (nya) cookies, vid behov.

Dina rättigheter
Du kan alltid kontakta oss om du har några frågor angående vår cookie-policy. Du har följande rättigheter:

 • Rätten till åtkomst: du har rätt att se vilken typ av personuppgifter om dig som vi behandlar.
 • Rätten till rättelse: Du har rätt att rätta till alla personuppgifter om dig som vi har behandlat, om denna information är (delvis) fel.
 • Rätten att klaga: du har rätt att lämna in ett klagomål mot vår behandling av dina personuppgifter, eller mot direkt marknadsföring.
 • Rätten att bli bortglömd: du kan lämna in en begäran om att ta bort någon av dina personuppgifter som vi har behandlat.
 • Rätten till dataöverföring: om det är tekniskt möjligt har du rätt att be oss att överföra dina personuppgifter till en tredje part.
 • Rätten till begränsning av behandlingen: du kan lämna in en begäran hos oss för att (tillfälligt) begränsa behandlingen av dina personuppgifter.
 • Rätten att återkalla ditt samtycke, när vi behandlar dina uppgifter med ditt samtycke. Du kan hantera dina cookieinställningar här.

Vänligen skicka din förfrågan via denna länk. För att förhindra missbruk kan vi be dig att tillhandahålla korrekt bevis på din identitet. Om du vill kontrollera personuppgifter som är kopplade till en cookie inkluderar du dess cookie-ID.

Vi tillgodoser vanligtvis din begäran inom 30 dagar. Vi kan dock förlänga denna tidsfrist om begäran är komplex eller knuten till en specifik rättighet. Naturligtvis kommer du att bli underrättad om en eventuell förlängning av tidsfristen.

Klagomål
Självklart hjälper vi dig gärna om du har några klagomål på behandlingen av dina personuppgifter. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till den nationella tillsynsmyndighet som ansvarar för skydd av personuppgifter mot vår behandling av dina personuppgifter.

För mer information om din integritet, se vår sekretesspolicy