Sekretesspolicy

Information om oss:

Den här webbplatsen drivs av Harman International Industries Incorporated för och å lokala dotterbolags vägnar (med benämningen "Harman", "vi" och "oss").

Adressen för Harman International Industries Incorporated är:

HARMAN International Industries

400 Atlantic Street, 15:e våningen

Stamford, CT 06901, USA

+1.203.328.3500

Webbplatsen som du besöker kan ha gjorts tillgänglig av ett dotterbolag till Harman International Industries Incorporated. Om du har frågor som berör denna Sekretesspolicy, bör du ta direkt kontakt med ett sådant dotterbolag. Det relevanta landsspecifika dotterbolaget till Harman International Industries Incorporated hittar du under avsnittet Kontakt på webbplatsen där denna Sekretesspolicy publiceras.

Inledning: 

Harman tillhandahåller denna Sekretesspolicy för att förklara hur Harman samlar in, använder och skyddar din personliga information när du besöker Harmans webbplatser, registrerar dig för ett inköpskonto online, och när du använder Harmans produkter. Harman respekterar din integritet och tar ansvar för att skydda din personliga information. Denna Sekretesspolicy uppdaterades senast den 6 augusti 2013.

Genom att använda denna webbplats, godtar du vår sekretesspolicy.

Samla in och använda din personliga information:

Den enda personliga information om dig som vi samlar in från webbplatsen, är den personliga information som du tillhandahåller för oss.

Den personliga information som du tillhandahåller när du skapar ett konto på vår webbplats kan Harman använda på följande sätt:

 1. Hämta ditt namn för att kommunicera med dig och identifiera dig som en användare av webbplatsen.
 2. Bekräfta att du är äldre än 13 år.
 3. Bekräfta att du är äldre än 18 år eller att du har fått din förälders eller målsmans tillåtelse att använda webbplatsen.
 4. Skicka en katalog till dig.
 5. Kommunicera med dig om du begär det.
 6. Att delta i en säljkampanj eller annan attraktion på webbplatsen.
 7. Anpassa och/eller göra din kommunikation och köpupplevelse hos Harman mer personlig.
 8. Förbättra hur vi agerar när du delger oss din oro och klagomål som kund.
 9. Se till att du får information om kommande produktlanseringar om du inte väljer att avstå från sådana meddelanden.

Betalningsdetaljer som du anger under beställningsprocessen bearbetas av tredje part under säkra förhållanden för att bekräfta att du använder ett giltigt kreditkort och för att genomföra betalningen med kreditkortet. Harman har inte tillgång till information om ditt kreditkort. Vidare sker leveransen av produkterna till din adress av en leverantör som valts av Harman.

Harman samlar in anonym, opersonlig information om hur många besökare som använder vår webbplats. Harman samlar inte in personlig information om dig i detta sammanhang, men Harman kan samla in information om att en användare har besökt webbplatsen för att genomföra en statistisk analys av hur allmänheten använder vår webbplats.

Avsluta prenumeration, ta bort eller ändra din information:

Från Harmans sida förstår vi att du i framtiden kan ändra dig avseende vår användning av din personliga information. Harman erbjuder flera sätt för att du ska kunna informera oss om dina sekretessinställningar:

 1. Alla e-postmeddelanden och nyhetsbrev kommer att innehålla en beskrivning av hur du kan be oss att sluta skicka meddelanden och nyhetsbrev.
 2. Du kan när som helst skicka ett e-postmeddelande till den adress som finns i relevant avsnitt på webbplatsens kontaktsida.
 3. Du kan när som helst ringa vår kundtjänst och begära att du vill ändra dina inställningar för marknadsföring.
 4. För att ändra eller helt ta bort informationen du angivit vid registreringen, loggar du in och uppdaterar din profil.

Observera att du om du har valt att avbryta prenumerationen på våra meddelanden, på grund av våra interna bearbetningskrav, ända kan komma att få meddelanden som redan bearbetas. Om du begär att din registreringsinformation ska tas bort eller om du avbryter prenumerationen på meddelanden från oss, kan vi ändå ha kvar information om säljtransaktioner eller serviceförfrågningar för framtida service och för arkiveringsändamål.

Kakor:

Harman kan använda kakor för att förbättra hur du upplever vår webbplats. Harman kan använda kakor för att Harman bättre ska kunna förstå vad du gillar och ogillar på vår webbplats för att anpassa webbplatsen till din tidigare användning och för att generellt se till kunders behov och intressen. En kaka är en liten datafil som kan tas bort. Webbläsaren sparar den i din dator.  Du kan välja att låta din dator varna dig varje gång som en kaka skickas till dig eller så kan du välja att stänga av alla kakor. Det gör du i webbläsarens inställningar. Om du stänger av kakor, får du inte tillgång till många funktioner som effektiviserar ditt besök på webbplatsen och vissa av våra tjänster kommer inte att fungera korrekt. Du kan även ta bort kakor från din dator. Vi kommer inte att använda kakor för att samla in personlig information om dig.

Kakorna som används för våra webbplatser inom EU är som följer: för första partkakor, "phpsessid" för att identifiera en unik session på webbplatsen, för "kom ihåg mitt val" eller språkbaserade kakor omdirigeras användaren till önskad sida eller så anges det i det språk användaren föredrar. 

För kakor från tredje part, är dessa "unam" inställda av spårningsskript, "utmac och "utmz" som ställs in av Google Analytics.

Syftet med "unam"-kakan är att låta dig dela med dig av sidans innehåll genom e-post, Twitter, Facebook, etc. "Unam" identifierar dig endast personligen om du redan tidigare har godtagit "ShareThis" och har givit ditt medgivande.

Syftet med "utma" och "utmz" är att registrera hur många människor som använder webbplatsen och hur de navigerar på webbplatsen när de befinner sig där. "Utma" spårar hur många gånger (om det har inträffat) som du har besökt webbplatsen tidigare och "utmz" identifierar var du kommer ifrån, t.ex. från en sökmotor eller från en annan webbplats. "Utma" och "utmz" sparar ingen personlig information om dig, bara information om din dator och din webbläsare.

 

Avslöja och dela med sig av din personliga information:

Harman hyr inte ut och säljer inte din personliga information till någon part. Harman ska inte avslöja dina personliga data för tredje part för tredje parts egna syften, utan endast för de syften som anges i denna sekretesspolicy. Harman kan dela med sig av din information till Harmans dotterbolag, som kontrolleras av Harman som detta medges i denna sekretesspolicy. Om Harman omorganiseras eller överförs till tredje part, kan din personliga information överföras till Harmans efterträdare för att uppfylla de syften och de villkor som gäller för denna sekretesspolicy. Harman får endast tillhandahålla din kreditkortsinformation till Harmans bank eller kreditkortshanteraren för att bearbeta din betalning. Harman kan även dela med sig av din information till den leverantör som fraktar produkter till dig. Undantagsvis kan vi avslöja viss information om detta krävs av myndigheter, för att uppfylla ett domstolsbeslut, när lagen kräver det, för att efterleva policyn för vår webbplats, eller för att skydda våra eller andras, rättigheter, egendom eller säkerhet.  Vi kan även dela med oss av information till företag som arbetar med att skydda mot eller undersöka bedrägerier. Vi tillhandahåller inte information till dessa organ eller företag för marknadsföringsändamål eller kommersiella ändamål.

Skydd för din information:

Harman använder olika tekniska säkerhetsåtgärder för att se till att din information skyddas, inklusive, utan begränsning, krypteringsteknik och autentiseringsverktyg. Din personliga information skyddas av säkra nätverk och är endast tillgänglig för ett begränsat antal personer som måste ha tillgång till din personliga information för att sköta om vår webbplats och tillhandahålla sådan information som du begärt. Alla beställningar sker genom en säker server. Tänk på att ingen elektronisk dataöverföring som sker via internet är säker till 100 %.

Överföra din information i utlandet:

Om du befinner dig utanför USA, kan Harman överföra din information till Harmans dotterbolag under samma kontroll som Harman eller till andra tjänsteleverantörer utanför ditt land eller din region. Harman hanterar sin webbplats från USA. Hos Harman är vi medvetna om att dataskyddslagar och andra lagar i USA kanske inte är lika omfattande som de är i ditt land eller din region och Harman vidtar åtgärder för att säkerställa att din integritet respekteras. Harman åtar sig att vidta följande åtgärder å dina vägnar: se till att vi har specifika säkerhetsåtgärder på plats för att på ett adekvat vis skydda din information, Harman kommer att kräva att dotterbolag med säte i USA undertecknar ett avtal där de garanterar att de kommer att skydda din personliga information och där dotterbolaget med säte i USA måste se till och övervaka att man alltid följer de angivna säkerhetsåtgärdena.

Barns integritet:

Vi respekterar barns integritet. Vår webbplats är inte avsedd att dra till sig besökare som är yngre än 13 år. Vi samlar inte medvetet in personlig information om barn som är yngre än 13 år.

Särskild föreskrift som är tillämplig på personer bosatta i Kalifornien:

Enligt kaliforniska lagar kan boende i Kalifornien begära information från Harman för att se om Harman har avslöjat en persons personliga information för tredje part för denna parts marknadsföring. Harman kommer inte att sälja eller dela med sig av din personliga information till företag som inte ägs av Harman för deras direkta marknadsföringssyften utan ditt medgivande. Boende i Kalifornien som vill få ytterligare information om hur vi följer dessa lagar eller som har frågor eller funderingar om våra sekretessrutiner och sekretesspolicy är välkomna att kontakta oss.

Få en kopia av eller uppdatera din personliga information:

Du kan när som helst skriva till Harman för att få tillgång till den personliga information som Harman har om dig eller ändra sådan personlig information som finns hos Harman som är felaktig. Meddela oss vilken information du vill få av oss eller vilken information som är felaktig, så kommer vi att svara dig. Din begäran ska innehålla ditt namn och bevis för vem du är.

Frågor och feedback:

Vi välkomnar dina frågor, kommentarer och funderingar som avser integritet. Skicka oss all feedback som avser sekretess eller andra frågor.

Meddelanden och kontaktinformation:

För frågor eller sådant som oroar dig, kan du kontakta relevant Harman-dotterbolag som anges på den webbplats som du besöker, eller så kan du ta direkt kontakt med Harman International Industries Incorporated genom:

E-POSTMEDDELANDEN

webadmin@harman.com

SKRIFTLIGT:

HARMAN International Industries

400 Atlantic Street, 15.e våningen

Stamford, CT 06901, USA

+1.203.328.3500

 

Användningsvillkor:

Besök gärna även vårt avsnitt för användningsvillkor som förklarar annat som styr användningen av våra webbplatser.